Mäntyvaaran rata

Rata sijaitsee Mäntyvaarassa, varikko näkyy pian raviradan jälkeen vasemmalla. Avoinna päivittäin klo 9-21, avaimen porttiin saa panttia vastaan Kansankadun Nesteeltä. GPS-koordinaatit ovat 66,51608, 25,60197

Radan pituus 820 metriä, leveys 8 metriä.

Lataa ratapiirros tästä

 

Radan käyttösäännöt

Ajoharjoittelun turvallisuuden ja yhteisen viihtyvyyden vuoksi radalla on sääntönsä. Näitä sääntöjä ei ole laadittu rajoittamaan kenenkään ajamista vaan turvaamaan tasapuolinen ja turvallinen harjoittelu.

Pyydämme sinua huomioimaan seuraavat asiat:

  • Varikkoalueelle tuodaan vain kuljetusautot ja -kärryt, muut ajoneuvot pyydetään jättämään yläparkkialueelle
  • Mikroautot eli kartit on siirrettävä lähtöalueelle varikon radanpuoleiseen päähän ennen kuin ne käynnistetään
  • Kartit pysäytetään aina varikon sisääntulon pysäytysviivalle, josta ne siirretään huoltopaikalle kärryllä, työntäen tai kantaen.
  • Karteilla ei missään tilanteessa saa ajaa varikkoalueella!
  • Pienet huollot kuten ruuvin säätämiset, rengaspaineen tarkastukset jne. tehdään ratavarikolla, ei pääsuoran levennyksellä
  • Radalle tultaessa ja poistuttaessa näytetään selkeästi merkkiä ja ryhmitytään vasemmalle
  • Jäteöljyä ei saa kaataa maahan, vaan ne on vietävä öljynkeräykseen
  • Autoja ei saa pestä bensalla, läikkynyt bensa tulee imeyttää pois
  • Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen varatulla paikalla

Harjoitusajat luokittain

Kun radalla on autoja eri luokista, voidaan nämä harjoitusajat ottaa käyttöön,
mikäli yksikin kuljettaja niin haluaa:
Tasatunti – 10 yli Cadetit
10 yli – 20 yli Harrastajat
20 yli – 30 yli Minit
30 yli – 40 yli Raketit
40 yli – 50 yli Yamahat
50 yli – Tasatunti Muut

Merkittyinä aikoina ajettaessa on auton oltava luokitustodistuksen mukainen ja kuljettajan ajettava omassa luokassaan.

Jos kaikkia luokkia ei ole paikalla, niin ajetaan tässä järjestyksessä 10 minuuttia kerrallaan luokittain.

Ajovuoron vaihtumisesta huolehtii yksi seuraavan luokan huoltaja ruutulipulla tai muulla sovitulla merkillä.